Lai sazinātos, lūdzu, izmantojiet sekojošo kontaktinformāciju vai arī sazinaties, izmantojot Skype: sia.skandibus

Būvniecība:
Edmunds Dzilna
Tālr.: +371 26135401
Ē-pasts: [email protected]

Loģistika:
Edmunds Dzilna
Tālr.: +371 26135401
Ē-pasts: [email protected]

Tehnika un rezerves daļas:
Edmunds Dzilna
Tālr.: +371 26135401
Ē-pasts: [email protected]

Gulbjus spārni:
Dace Dzilna
Tālr. +371 29139960
Ē-pasts: [email protected]

Rekvizīti:

SIA „SKANDIBUS”
Reģ. Nr. LV40103229947
Juridiskā adrese: Matīsa iela 78A, Rīga, LV-1009
Fakstiskā adrese: „Slokas 1”, Lazdonas pag., Madonas nov, LV-4801

Banka: AS Citadele banka
SWIFT Kods: PARXLV2X
Konts: LV14 PARX 0019 0665 7000 1