Lai sazinātos, lūdzu, izmantojiet sekojošo kontaktinformāciju vai arī sazinaties, izmantojot Skype: sia.skandibus

Būvniecība:
Edmunds Dzilna
Tālr.: +37126135401
Ē-pasts.: [email protected]

Loģistika:
Agnese Caune
Tālr.: +3712613540
Ē-pasts: [email protected]

Tehnika un rezerves daļas:
Edmunds Dzilna
Tālr.: +37126135401
Ē-pasts.: [email protected]

Gulbjus spārni:
Dace Dzilna
Tālr. +37129139960
Ē-pasts.: [email protected]

Rekvizīti:

SIA „SKANDIBUS”
Reģ. Nr. LV40103229947
Juridiskā adrese: Matīsa iela 76/78, Rīga, LV-1009
Fakstiskā adrese: „Slokas 1”, Lazdonas pag., Madonas nov, LV-4801

Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV16 UNLA 0050 0140 1366 8